• 31.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 12.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 15.jpg
 • 10.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
XV Wyprawa do wnętrza Ziemi - Jaskinia Niedźwiedzia. Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

W dniach 20-21 października 2014 roku Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna i Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2014 zorganizowali XV Wyprawę do wnętrza Ziemi - Jaskinia Niedźwiedzia - Śnieżnik Kłodzki. Czy Wyprawa była udana?  Zobacz w Galerii Oli!

Organizatorem Wyprawy byli: Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich, Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna oraz Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego w Opolu. Celem rajdu tradycyjnie już było poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych Masywu Śnieżnika Kłodzkiego, przybliżenie funkcji wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, popularyzacja turystyki kwalifikowanej, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

W dniach 20 i 21 września 2014 roku odbyła się XV Wyprawa do wnętrza Ziemi na Śnieżnik Kłodzki i do Jaskini Niedźwiedziej. Organizatorami byli: Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego, Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna, Centrum Edukacji Ekologicznej Klubu PTTK MAT w Strzelcach Opolskich. Najważniejszymi celami rajdu były: poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej, zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży.

 

Pierwszego dnia rajdu zdobywano Śnieżnik Kłodzki - najwyższy, graniczny szczyt po polskiej stronie w Sudetach Wschodnich i w Masywie Śnieżnika. Śnieżnik jest najwyższym szczytem Masywu Śnieżnika, jedyną górą w masywie Śnieżnika, która wystaje ponad górną granicę lasu. Jest zwornikiem sześciu grzbietów, leży na europejskim dziale wodnym mórz Czarnego i Bałtyckiego. Przebieg działu pokrywa się w obrębie szczytu z przebiegiem granicy państwowej ? potoki polskiej strony spływają do Bałtyku, czeskiej ? do Morza Czarnego. Wschodnia część góry jest zbudowana z lokalnych odmian gnejsów, zwanych śnieżnickimi i gierałtowskimi. Zachodnią część tworzą metamorficzne łupki łyszczykowe. Występują tu także soczewy marmurów, jak również łupków łyszczykowych z granatami. Wyraźnie zaznaczony jest piętrowy układ roślinności.

 

Drugi dzień rajdu rozpoczęto od zdobycia Czarnej Góry, szczytu o wysokości 1205 m n.p.m. w ramieniu Żmijowca w Masywie Śnieżnika, którego przedłużeniem jest pasmo Krowiarek. Północne i południowe stoki Czarnej Góry wznoszą się ponad grzbiet Żmijowca i Krowiarek na wysokość 150-300 m. Stoki wschodnie i zachodnie są znacznie dłuższe, opadając, odpowiednio, 500-700 m w dolinę Siennej i ku Rowowi Górnej Nysy. Czarna Góra jest doskonale widoczna z niemal całej ziemi kłodzkiej jako wysoki i stromy szczyt, kontrastujący z szeroką kopułą Śnieżnika. Jest z nim często mylona, ponieważ z dna Kotliny Kłodzkiej wydaje się być od niego wyższa. Nazwa góry przypuszczalnie wzięła się stąd, że porośnięty lasem szczyt oglądany był zwykle od północnej, ciemnej strony. Masyw Czarnej góry zbudowany jest z gnejsów należących do metamorfiku Lądka i Śnieżnika. Jedynie północno-wschodnie, dolne partie zboczy zbudowane są z łupków łyszczykowych serii strońskiej. Pod szczytem, od wschodniej strony znajduje się rozległe głazowisko (gołoborze).

 

Zwieńczeniem drugiego dnia rajdu i jednocześnie symbolem nazwy rajdu był obiekt we wnętrzu Ziemi - tym razem Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, znajdująca się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy, w bloku marmurów leżącym w górze Stromej (1166,8 m n.p.m.). Korytarze Jaskini Niedźwiedziej są rozłożone horyzontalnie, w trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Najlepiej rozwinięte są piętra środkowe i dolne. Dolne partie zostały po raz pierwszy bliżej zaprezentowane szerszej publiczności, dzięki powstałemu w 2003 roku filmowi o Jaskini Niedźwiedziej. Partie środkowe, których część udostępniono do zwiedzania, możemy poznać wędrując Trasą Turystyczną. Górne partie zbadaliśmy tylko fragmentarycznie. Występuje one ponad Salami Pałacowymi. Wypływająca z nich woda stworzyła imponujące, kalcytowe formy naciekowe (kaskady -w Zaułku Kaskad, "kamienne mleko" - nad wejściem do Korytarza Wodnego). Dwa sztuczne otwory jaskini leżą na wysokości 793 i 800 m n.p.m., około 10-15 m nad dnem Doliny Kleśnicy. Łączna długość korytarzy jaskini przekracza 2,5 km, przy różnicy wysokości między najwyższym, a najniższym punktem około 60 m. Jest to największa jaskinia Sudetów i jedna z głębszych jaskiń w Polsce (jaskinie o większych głębokościach spotykamy na terenie Polski w obszarze krasu tatrzańskiego).

 

 

Oli Półtorak dziękujemy za udostępnienie swojej Galerii z Wyprawy. Zdjęcia z rajdu do kolekcji klubowej dostarczyli też Zbyszek Szumiec i Jarek Jaskólski.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział. Zapraszamy na kolejne nasze Rajdy!

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 32.jpg
 • 1.jpg
 • 21.jpg
 • 8.jpg
 • 5.jpg
 • 23.jpg
 • 31.jpg
 • 27.jpg
 • 30.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?