• 8.jpg
 • 1.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • 19.jpg
 • 13.jpg
 • 9.jpg
 • 3.jpg
 • 18.jpg
 • 5.jpg
 • 22.jpg
 • 14.jpg
 • 6.jpg
 • 15.jpg
 • zn22.jpg
 • 11.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 10.jpg
Składki PTTK 2018 Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Początek roku to czas opłacania składek organizacyjnych. Składki opłacają również członkowie Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej. Składki można opłacić u skarbnika lub przelewem na konto Oddziału - Bank BGŻ BNP Paribas S.A., nr konta - 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410.

Uchwała nr  1/XIX/2017 Zarządu Głównego PTTK z 21 października 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK za rok 2018 oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 4 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

- Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1)    55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2)    30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
3)    25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową,

- Ustala się wysokość składki dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

- Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

1)    15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2)    8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
3)    6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

- Członkowie PTTK – rodzice lub opiekunowie prawni osób małoletnich opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie mogą opłacić składkę ulgową (składka rodzinna). Uprawnione osoby wymienione w § 6 ust. 1 składają odpowiednie oświadczenie w Oddziale, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4.

 

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 21.jpg
 • 6.jpg
 • 22.jpg
 • 30.jpg
 • 25.jpg
 • 11.jpg
 • 23.jpg
 • 20.jpg
 • 7.jpg
 • 31.jpg
 • 5.jpg
 • 26.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 27.jpg
 • 29.jpg
 • 10.jpg
 • 32.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?