• 1.jpg
 • 10.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 12.jpg
 • 9.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • 11.jpg
 • 4.jpg
 • 15.jpg
XV Rajd Ratuszowy CEE - Radziejowa! Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

W czerwcu zapraszamy na nasz kolejny mały jubileusz! W Beskidzie Sądeckim odbędzie się kolejny, już XV Rajd Ratuszowy CEE! Zdobywamy kolejny szczyt do Korony! Pewnie i to spowodowało, że jest znacznie więcej chętnych niż miejsc!!! Zmuszeni jesteśmy przypomnieć, że pierwszeństwo udziału w imprezach mają członkowie PTTK opłacający składki w Naszym Oddziale. Liczymy na zrozumienie. Bardzo prosimy wszystkich, którzy rezerwowali miejsca, o niezwłoczne telefoniczne lub osobiste potwierdzenie udziału. Jest regulamin rajdu!

 

XV Rajd Ratuszowy CEE  - Radziejowa 2018


I. Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Gmina Strzelce Opolskie
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Opolskich
- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2018
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna
- Klub Górski PTTK CEE
- SKKT PTTK Strzelecka Jedynka

II. Cele rajdu

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych Beskidu Sądeckiego w rejonie Radziejowej,

- udział w wycieczce krajoznawczo-edukacyjnej na szlakach Beskidu Sądeckiego oraz w Pieninach,

- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2018,
- popularyzacja turystyki górskiej, zdobywanie punktów do GOT oraz odznaki Korona Gór Polski,
- zagospodarowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży.

III. Program rajdu

16.06.2018 (sobota)

5:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok Ratusza w Strzelcach Opolskich,
5:00 - 10:00 - przejazd autokarem do Stacji Narciarskiej Sucha Dolina (Piwniczna Zdrój - Kosarzyska),
10:00 - 17:00 - przejście trasą: Sucha Dolina - Obidza - Przełęcz Gromadzka - Wielki Rogacz (1182 m n.p.m.) - Przełęcz Żłóbki - Radziejowa (1262 m n.p.m.) szczyt do Korony Gór Polski - Wielki Rogacz - Pokrywisko (997 m n.p.m.) - Jasielnik (822 m n.p.m.) - Rusinowy Wierch (830 m n.p.m.) - Biała Woda (parking),
17:00 - 17:30 - przejazd do Szczawnicy, zakwaterowanie w Willi Majerczakówka,
18:00 - 19:00 - obiadokolacja,
20:00 - 22:00 - konkursy rajdowe/zajęcia kameralne/indywidualnie zwiedzanie Szczawnicy/ognisko turystyczne, 
22:00 - 6:00 - odpoczynek, cisza nocna zgodnie z regulaminem ośrodka.17.06.2018 (niedziela)

7:00 - 8:00 - śniadanie,
8:00 - 9:00 - podsumowanie konkursów rajdowych, wręczenie dyplomów i nagród dla najlepszych uczestników, wykwaterowanie,

9:00 - 16:00 - przejście wybraną trasą: 

* Szlachtowa - Łaźne Skały (772 m n.p.m.) - Witkula (730 m n.p.m.) - Szafranówka (742 m n.p.m.) - Palenica (719 m n.p.m.) - wyciąg do Szczawnicy (na trasie odpoczynek, obiad we własnym zakresie),

** Szczawnica - Cerwena Hora - Leśnica - Szczawnica (trasa rowerem z wypożyczalni, na trasie odpoczynek, obiad we własnym zakresie),
*** Krościenko - Czertezik (772 m n.p.m.) - Sokolica (747 m n.p.m.) - prom przez Dunajec - Szczawnica (na trasie odpoczynek, obiad we własnym zakresie),
**** Trasa dla najbardziej wytrwałych Szczawnica - Sewerynówka - Czeremcha (1124 m n.p.m.) - Przehyba (1157 m n.p.m.) - Czeremcha - Łysiny - Kuni Wierch (982 m n.p.m.) - Gabańka (817 m n.p.m.) - Szczawnica (na trasie odpoczynek, obiad we własnym zakresie).
16:30 - 21:00 - powrót do Strzelec Opolskich.

IV. Udział w rajdzie

Zapisy tylko przez wpłatę wpisowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku. Wpisowe dla członków PTTK Oddziału CEE w wysokości: uczniowie PTTK CEE/rodzina PTTK CEE* - 160,0 zł, dorośli PTTK CEE - 170,0 zł, pozostali (jeśli będą wolne miejsca) - 185,00 zł. Uwaga! Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: XV RR, imię nazwisko wpłacającego) lub w szczególnych przypadkach u skarbnika Oddziału. W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, nocleg w Willi Majerczakówka w Szczawnicy Zdroju, obiadokolacja 1 dnia, śniadanie 2 dnia, ubezpieczenie NNW, opieka pilota oraz przodownika GOT PTTK, znaczek rajdowy, dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie.

Uwaga. Dodatkowo płatne na trasie: np. bilety wstępu do Pienińskiego PN, lub inne atrakcje.


V. Postanowienie końcowe
1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego/paszportu, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży, kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami (bez opieki przodownika PTTK) na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.
Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

* rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).

 

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 27.jpg
 • 25.jpg
 • 7.jpg
 • 10.jpg
 • 8.jpg
 • 26.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 6.jpg
 • 23.jpg
 • 30.jpg
 • 29.jpg
 • 5.jpg
 • 20.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 2.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Turystyka Łączy Pokolenia

Reklama

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?