• 5.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 3.jpg
 • 9.jpg
 • 15.jpg
 • 8.jpg
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 14.jpg
 • 11.jpg
 • 2.jpg
VII Rajd Wakacyjny CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

28 lipca 2018 roku zapraszamy na nasz kolejny Rajd Wakacyjny. Tym razem odwiedzimy jedną z najbardziej atrakcyjnych podniebnych ścieżek - Ścieżkę w obłokach Dolni Morava. Na wysokość zarezerwowaną dla szybujących ptaków dostaniemy się pieszo, bez najmniejszego ryzyka, po szerokich i łagodnych ścieżkach przystosowanych także dla rodziców z wózkami, a także osób niepełnosprawnych.

VII Rajd Wakacyjny CEE 2018


Niebo na wyciągnięcie ręki, poszerzamy własne horyzonty - poczucie wysokości i przestrzeni. Na wysokość zarezerwowaną dla szybujących ptaków dostaniemy się pieszo, bez najmniejszego ryzyka, po szerokich i łagodnych ścieżkach przystosowanych także dla rodziców z wózkami, a także osób niepełnosprawnych. Wzdłuż ścieżki zamontowano liczne tabliczki informacyjne, które uczą i opisują krajobraz. Po zdobyciu najwyższego piętra mamy dwie możliwości, zawrócić drewnianą ścieżką lub użyć bezpiecznie wyprofilowanej zjeżdżalni o długości 101 m! Dodatkowe atrakcje to tunele między piętrami oraz „gniazda” z sieci na wysuniętych tarasach.

Każdy uczestnik rajdu musi posiadać dokument uprawniający do przekraczania granicy z Czechami - dowód osobisty lub paszport.


I. Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich

- Gmina Strzelce Opolskie
- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2018

- Strzelecka Jedynka Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna®
- SKKT PTTK CEE Strzelecka Jedynka®
- Klub Górski PTTK CEE®

II. Cele rajdu

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych, naukowych oraz kulturowych pogranicza polsko-czeskiego południowej Opolszczyzny,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2018,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja odznaki Turysta Przyrodnik oraz GOT,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych w czasie wakacji.

III. Program rajdu

28.07.2018 (sobota)

7:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok ratusza strzeleckiego,
7:00 - 10:30 - przejazd do miejscowości Dolni Morava (Republika Czeska),

10:30 - 15:00 - przejście lub wjazd kolejką pod wieżę widokową „Ścieżka w chmurach”, pobyt na wieży widokowej, zejście pod Chatę Marcelka (przerwa kawowa/drugie śniadanie, lub zabawy w strefie rekreacyjnej z atrakcjami dla dzieci i dorosłych),
15:00 - 16:00 - przejazd do uzdrowiska Priessnitz w Jeseniku,
16:00 - 19:00 - zwiedzanie Parku Balneologicznego oraz pobyt na Ścieżce Kardio (obiadokolacja/indywidualne zwiedzanie zabytkowej części Jesenika),
19:00 - 21:00 - powrót do Strzelec Opolskich.

Uwaga! Na rajdzie można zdobywać potwierdzenia do Odznaki Turystycznej 111.


IV. Udział w rajdzie

Rajd jest imprezą statutową Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich. Zapisy tylko przez wpłatę wpisowego na VII Rajd Wakacyjny CEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2018 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości: uczniowie/senior/rodzina* - 45,0 zł, dorośli - 50,0 zł (kandydaci na członków PTTK CEE - 60,0 zł). Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: 7RW i wymienione osoby). lub u skarbnika. W ramach wpisowego - przejazd autokarem turystycznym, ubezpieczenie NNW wykupione tylko dla osób nie posiadających jeszcze legitymacji PTTK, opieka pilota, znaczek rajdowy. Nagrody tylko dla najlepszych uczestników Rajdu.

Uwaga!!!
Dodatkowo płatne indywidualnie: bilet wstępu, posiłki oraz atrakcje stref rekreacyjnych i placów zabaw..

Ścieżka w chmurach: dorośli - 200,00 CZK, dzieci do lat 15 - 120,00 CZK (wejście na wieżę widokową bez wjazdu kolejką)…
Zjeżdżalnia: 1 jazda 50 CZK, 5 jazd 200 CZK… dla chętnych


VI. Postanowienie końcowe

1. Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2. Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3. Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4. Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami, na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.

Uwaga! Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

* rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
* senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 67 lat.

Zapraszamy!

 

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 20.jpg
 • 30.jpg
 • 11.jpg
 • 32.jpg
 • 21.jpg
 • 10.jpg
 • 31.jpg
 • 27.jpg
 • 26.jpg
 • 29.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 23.jpg
 • 25.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 22.jpg
 • 6.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Turystyka Łączy Pokolenia

Reklama

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?