• 12.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 14.jpg
 • 10.jpg
 • 15.jpg
 • 5.jpg
 • 13.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 7.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
IV Rajd Sudecki CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Kolejna odsłona naszego Rajdu Grzybowego! 6 października znajdziemy wszystkie grzyby w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego... Zdobędziemy kolejny szczyt do Korony Gór Polski! Regulamin!

 

IV Rajd Sudecki CEE - Śnieżnik Kłodzki 2018

I. Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Gmina Strzelce Opolskie

- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2018

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna®
- SKKT PTTK CEE Strzelecka Jedynka®
- Klub Górski PTTK CEE®

II. Cele rajdu

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych, naukowych oraz kulturowych obszaru Sudetów Wschodnich oraz wybranych terenów Masywu Śnieżnika oraz rezerwatu przyrody Śnieżnik Kłodzki,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2018,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja odznaki GOT oraz odznaki Turysta Przyrodnik,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych.III. Program rajdu

06.10.2018 (sobota)

6:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok ratusza strzeleckiego,
6:00 - 9:30 - przejazd do Międzygórza, w drodze śniadanie z prowiantu uczestników,

9:30 - 17:00 - przejście trasą: Międzygórze - Schronisko Na Śnieżniku - Jaskółcze Skały (1303 m n.p.m.) - Śnieżnicki Park Krajobrazowy - Rezerwat Śnieżnik - Śnieżnik Kłodzki (1426 m n.p.m.) - Schronisko Na Śnieżniku (odpoczynek, posiłek z prowiantu uczestników lub z menu schroniska) - Międzygórze.
17:00 - 20:00 - powrót do domu, przejazd do Strzelec Opolskich.

IV. Udział w rajdzie

Rajd jest imprezą statutową Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich. Zapisy na IV Rajd Sudecki CEE przez wpłatę wpisowego w wysokości: pełnoletni członkowie Oddziału PTTK CEE - 55,00 zł, uczniowie/rodzina/senior PTTK CEE - 50,0 zł, kandydaci na członków Oddziału PTTK CEE - 60,0 zł., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2018 roku. Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: IV RS i wymienione osoby) lub u skarbnika. W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym do Międzygórza i transfery do szlaków, opieka pilota i przodownika GOT PTTK, znaczek rajdowy, potwierdzenie zdobycia punktów GOT, dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie.

V. Zobowiązania i oświadczenia uczestników Rajdu

Każdy uczestnik rajdu zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na górskich szlakach turystycznych oraz oświadcza brak zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania turystyki górskiej.

VI. Postanowienie końcowe

1. Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2. Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3. Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4. Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami, na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.Uwaga! Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.

* rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
* senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 67 lat.

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 27.jpg
 • 29.jpg
 • 20.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 32.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 26.jpg
 • 5.jpg
 • 11.jpg
 • 23.jpg
 • 7.jpg
 • 30.jpg
 • 21.jpg
 • 10.jpg
 • 25.jpg
 • 31.jpg
 • 22.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?