• 13.jpg
 • 15.jpg
 • 10.jpg
 • 8.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 9.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • 11.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
I Rajd Klubu Górskiego CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Nie mogła być inaczej... 3 listopada 2018 roku zapraszamy na I Rajd Klubu Górskiego PTTK CEE w Góry Złote. Spotkajmy się w listopadowym lesie! Zaprasza Zarząd Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej oraz kierownik rajdu - Zbyszek Szumiec.

I Rajd Klubu Górskiego CEE - Czernica 2018

I. Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Gmina Strzelce Opolskie
- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2018
- Klub Górski PTTK CEE®
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich

- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna®
- SKKT PTTK CEE Strzelecka Jedynka®

II. Cele rajdu

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych, naukowych oraz kulturowych obszaru Sudetów Wschodnich oraz wybranych terenów Gór Bardzkich i Gór Złotych,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2018,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja odznaki GOT oraz odznaki Turysta Przyrodnik,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych.III. Program rajdu

03.11.2018 (sobota)

6:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok ratusza strzeleckiego,
6:00 - 9:30 - przejazd do Bielic, w drodze śniadanie z prowiantu uczestników,

9:30 - 14:00 - przejście trasą: Bielice - Płoska (1035 m n.p.m.) - Śnieżnicki Park Krajobrazowy - Czernica (1083 m n.p.m.) - Przełęcz Dział (922 m n.p.m.) - Stronie Śląskie (autokar na parkingu),
14:00 - 17:00 - przejazd do Lądka Zdroju, zwiedzanie Parku Zdrojowego, Zdrój Wojciech - pijalnia wody (obiadokolacja we własnym zakresie),
17:00 - 20:00 - powrót do domu, przejazd do Strzelec Opolskich.

IV. Udział w rajdzie

Rajd jest imprezą statutową Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich. Zapisy na IV Rajd Sudecki CEE przez wpłatę wpisowego w wysokości: pełnoletni członkowie Oddziału PTTK CEE - 55,00 zł, uczniowie/rodzina/senior PTTK CEE - 50,0 zł, kandydaci na członków Oddziału PTTK CEE - 60,0 zł., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 roku. Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: I RKG i wymienione osoby) lub u skarbnika.

W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota i przodownika GOT PTTK, znaczek rajdowy, potwierdzenie zdobycia punktów GOT, dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie.

V. Zobowiązania i oświadczenia uczestników Rajdu.

Każdy uczestnik rajdu zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na górskich szlakach turystycznych i w obiektach noclegowych oraz oświadcza brak zdrowotnych przeciwskazań do uprawiania turystyki górskiej.

VI. Postanowienie końcowe

1. Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2. Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3. Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4. Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami, na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6. Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych, możliwości technicznych, dyspozycji uczestników.

* rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
* senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 67 lat.

 

Centrum lądeckiego zdroju to niewątpliwie Zakład Przyrodoleczniczy Wojciech wraz z pijalnią wód i przyległym parkiem zdrojowym oraz wieloma zdrojowymi atrakcjami w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pierwszy zakład w tym miejscu oddano do użytku w 1680 roku, wybudowany bezpośrednio nad gorącym i bijącym do dziś gorącym źródłem wody mineralnej. Obecnie podziwiany neobarokowy  budynek, zbudowany na planie okręgu wzniesiono,  200 lat później. Jego centrum stanowi marmurowy basen do kąpieli leczniczych, wokół którego umieszczono w XIX wieku  ciąg gabinetów zabiegowych z marmurowymi wannami. Całość wzorowane na planach łaźni tureckiej, z przepiękną architekturą wewnętrzną i zewnętrzną.
Pijalnia Wód Mineralnych znajduje się na piętrze obiektu.

Pijalnia wód "Wojciech"
Dostępne w pijalni źródła mineralne to wody siarkowo-fluorkowe: Zdzisław i Maria Skłodowska Curie. Wody te przedłużają młodość, poprawiają wygląd skóry, obniżają poziom cholesterolu, wypłukują metale ciężkie i przyśpieszają zrastanie się kości. Zbudowany na planie okręgu Zdrój Wojciech sprawia, że można tu spacerować bez końca. W obiekcie znajduje się urocza kawiarenka oraz taras, na można pooddychać świeżym, uzdrowiskowym powietrzem, zakosztować słońca i poobserwować spacerujących kuracjuszy.

Park Zdrojowy
Z głównego wyjścia Wojciecha wychodzimy do Parku Zdrojowego. To z niego roztacza się piękny, symboliczny wręcz dla Lądka widok na zakład Wojciech. Park zajmuje powierzchnię 1,2 ha i dominują w nim gatunki liściaste drzew (buk pospolity, lipy drobnolistne, klony-jawory). Na terenie parku widocznych jest kilka marmurowych rzeźb, efekt pleneru rzeźbiarskiego, który miał miejsce w Lądku latem 1980r; "Tors męski" to dzieło artystki rzeźbiarki Anieli Wojdyno. W parku znajduje się również kawiarnia "Albrechtshalle", nowo odrestaurowany basen rekreacyjny oraz kaplica zdrojowa.

Z centralnym Parkiem Zdrojowym sąsiadują ponadto:
* Aleja modrzewiowa - Piękna czterorzędowa aleja powstała z inicjatywy ministra Hoyma w 1782r. Nasadzenia drzewek modrzewia europejskiego dokonano pod nadzorem lustratora lasów. Podziwiane dziś ponad 200 letnie drzewa o nieregularnych powyginanych konarach, jakby symbolizują jeden z podstawowych kierunków leczenia tutejszego uzdrowiska - leczenie chorób narządów ruchu i reumatycznych. Aleja ta łączy park centralny z Domem Zdrojowym, Muszlą koncertową i Amfiteatrem.
* Park 1000-lecia - Powstał on latach 1861-65 i posiada charakter parku angielskiego. Rośnie tu 65 gatunków drzew i krzewów. Z ciekawostek należy zwrócić uwagę na purpurowe odmiany buków oraz okaz tulipanowca angielskiego. Łączy on Park Centralny z częścią miejską Lądka Zdroju.

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 29.jpg
 • 7.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg
 • 30.jpg
 • 26.jpg
 • 1.jpg
 • 25.jpg
 • 22.jpg
 • 2.jpg
 • 31.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 6.jpg
 • 27.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 32.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?