• 7.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 13.jpg
 • 3.jpg
 • 10.jpg
 • 15.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
18 Rajd z Mikołajem Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Zapraszamy na 18 Rajd z Mikołajem! W dniach 8 - 9 grudnia 2018 roku powędrujemy na Kłodzką Górę w Górach Bardzkich. Po powrocie spotkamy jednego a może nawet kilku Mikołajów... Jest regulamin rajdu! Prosimy o potwierdzenie rezerwacji miejsc oraz dotrzymywanie regulaminowych terminów. :)

XVIII Rajd z Mikołajem CEE - Kłodzka Góra 2018

Uwaga! Wymagany paszport lub dowód osobisty.

Czapki mikołajowe lub inne podobne akcesoria mile widziane!!!I. Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Gmina Strzelce Opolskie
- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2018
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna®
- SKKT PTTK CEE Strzelecka Jedynka®
- Klub Górski PTTK CEE®


II. Cele rajdu

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych, naukowych oraz kulturowych obszaru Gór Bardzkich oraz wybranych terenów Gór Opawskich w rejonie Jesenika,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2018,
popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
popularyzacja odznaki GOT oraz odznaki Turysta Przyrodnik,
zdobywanie kolejnego szczytu do Korony Gór Polski,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych.III. Program rajdu

08.12.2018 (sobota)

7:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok ratusza strzeleckiego,
7:00 - 10:30 - przejazd na Przełęcz Kłodzką, w drodze przerwa i śniadanie z prowiantu uczestników,

10:30 - 15:00 - przejście trasą: Przełęcz Kłodzka (483 m n.p.m.) - Podzamecka Kopa (615 m n.p.m.) - Grodzisko (734 m n.p.m.) - Jelenie Kopa (747 m n.p.m.) - Kłodzka Góra (765 m n.p.m.) - Jedlak (658 m n.p.m.) - Obszerna (573 m n.p.m.) - Kostra (503 m n.p.m.) - Szyndzielnia (430 m n.p.m.) - Kłodzko,
15:00 - 17:00 - przejazd do Głuchołaz, zakwaterowanie w DW Czerwony Kozioł,
17:30 - 18:30 - obiadokolacja,
19:30 - 22:00 - spotkanie z ekipą Mikołaja, ekologiczne konkursy na parkiecie, dyskoteka z Mikołajem,

22:00 - 6:00 - cisza nocna.

09.12.2018 (niedziela)

8:00 - 9:30 - śniadanie, wykwaterowanie, podsumowanie XVIII Rajdu z Mikołajem CEE, dyplomy, wyróżnienia, nagrody,
9:30 - 10:30 - przejazd do Jesenika w Czechach,
10:30 - 16:30 - przejście jedną z wybranych tras: Jesenik - Krizovy Vrch (obiad z prowiantu uczestników lub z menu schroniska) - Jesenik lub Jesenik - Lazne Jesenik (obiad z prowiantu uczestników lub z menu restauracji) - Jesenik lub Jesenik - Zlaty Chlum - Certovy kameny (obiad z prowiantu uczestników lub z menu schroniska) - Ceska Ves,
16:30 - 19:00 - powrót, przejazd do Strzelec Opolskich.

IV. Udział w rajdzie

Rajd jest imprezą statutową Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich. Zapisy na XVIII Rajd z Mikołajem CEE przez wpłatę wpisowego w wysokości: pełnoletni członkowie Oddziału PTTK CEE - 135,00 zł, uczniowie/rodzina/senior PTTK CEE - 120,0 zł, kandydaci na członków Oddziału PTTK CEE - 155,0 zł., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2018 roku. Wpłaty należy dokonać na konto Oddziału: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: 18 RZM i wymienione osoby) lub u skarbnika. W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, nocleg w OW „Czerwony Kozioł” (pokoje 2, 3, 4 i 5 osobowe), obiadokolacja pierwszego dnia, śniadanie drugiego dnia, opieka pilota i przodownika GOT PTTK, znaczek rajdowy, potwierdzenie zdobycia punktów GOT, dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie.

V. Zobowiązania i oświadczenia uczestników Rajdu

Każdy uczestnik rajdu zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na górskich szlakach turystycznych i w obiektach noclegowych oraz oświadcza brak zdrowotnych przeciwwskazań do uprawiania turystyki górskiej.

VI. Postanowienie końcowe

1. Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2. Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3. Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4. Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami, na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych, możliwości technicznych, dyspozycji uczestników.

* rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
* senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 67 lat.

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 7.jpg
 • 22.jpg
 • 30.jpg
 • 29.jpg
 • 8.jpg
 • 25.jpg
 • 32.jpg
 • 31.jpg
 • 10.jpg
 • 26.jpg
 • 11.jpg
 • 27.jpg
 • 5.jpg
 • 21.jpg
 • 1.jpg
 • 20.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 23.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?