• 15.jpg
 • 9.jpg
 • 5.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 31.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 10.jpg
 • 6.jpg
 • 3.jpg
Składki PTTK 2019 Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Dobra wiadomość to ta, że Zarząd Główny postanowił pozostawić wysokość składek na poziomie z roku 2018. Niestety trzeba je opłacić też w tym roku. Jak zwykle, prosimy o uregulowanie składek do końca lutego. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już to zrobili po komunikatach podanych w czasie X Noworocznego Rajdu Opawskiego CEE. Istotną zmianą jest fakt, że opłacamy składkę za czas od stycznia do grudnia. Wysokość składek oraz numer konta bez zmian...

Uchwała nr 79/XIX/2018 Zarządu Głównego PTTK z 8.09.2018 roku

w sprawie wysokości składki członkowskiej PTTK na rok 2019 
oraz wpisowego do PTTK i opłaty za legitymacje PTTK w roku 2019
(wybrane paragrafy)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3), art. 14 pkt. 5) oraz art. 51 ust. 5 Statutu PTTK Zarząd Główny uchwala, co następuje:

§1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2019 roku w następujących wysokościach:
1)  55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2)  30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
3)  25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową,

Ustala się wysokość składki członkowskiej w 2019 roku dla członków wspierających PTTK na kwotę nie mniejszą niż 300,00 zł.

§6
1. Ustala się wysokość wpisowego do PTTK w 2019 roku w następujących wysokościach:
1) 15,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
2) 8,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową,
3) 6,00 zł dla dzieci młodzieży do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.

Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

 

Składki najlepiej opłacić za pomocą przelewu bankowego na nasze konto lub osobiście u skarbnika Oddziału:

Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
ul. Marka Prawego 19, 47-100 Strzelce Opolskie
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.    03 2030 0045 1110 0000 0421 4410

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 2.jpg
 • 31.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 6.jpg
 • 30.jpg
 • 32.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 21.jpg
 • 27.jpg
 • 23.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?