• 18.jpg
 • 10.jpg
 • 13.jpg
 • 3.jpg
 • 8.jpg
 • 19.jpg
 • 6.jpg
 • 12.jpg
 • 1.jpg
 • 15.jpg
 • 2.jpg
 • 22.jpg
 • 5.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg
XIX Wyprawa do wnętrza Ziemi CEE - Regulamin! Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

2 marca 2019 roku zapraszamy na naszą XIX Wyprawę do wnętrza Ziemi CEE. To nasz drugi rajd turystyczny do KORONY Centrum Edukacji Ekologicznej AD 2019 oraz kolejny w programie Strzeleckich Konfrontacji Turystycznych. Złoże wielickiej soli powstawało przez tysiące lat w wyniku wielu procesów. Ma zróżnicowaną, unikatową budowę geologiczną. Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej w Polsce. Zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

Uwaga! Wszystkich, którzy rezerwowali miejsca prosimy o wpłatę wpisowego do 25 stycznia 2019 roku. Po tym terminie nastąpi weryfikacja listy rajdowej.

XIX Wyprawa do Wnętrza Ziemi CEE - Kopalnia Soli Wieliczka - 2 marca 2019

Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna
- SKKT PTTK Jedynka
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich

Cele rajdu

- zwiedzanie Trasy Turystycznej Kopalni Soli Wieliczka, jednego z najcenniejszych zabytków polskiej kultury materialnej i duchowej, zwiedzanie Krakowa,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2019,
- popularyzacja turystyki i krajoznawstwa,

- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

Program rajdu

2.03.2019 (sobota)

8:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok Ratusza,

8:00 - 11:00 - przejazd autokarem do Wieliczki (w drodze przerwa na drugie śniadanie),
11:20 - 15:30 - zwiedzanie Trasy Turystycznej w Kopalni Soli w Wieliczce,

15:30 - 16:00 - przejazd autokarem do Krakowa,
16:00 - 18:00 - indywidualne zwiedzanie zabytkowej części Krakowa (lub posiłek z prowiantu uczestników/bary/restauracje),

18:00 - 20:00 - powrót do Strzelec Opolskich.Udział w rajdzie

Zapisy z wpłatą wpisowego na XIX Wyprawę do Wnętrza Ziemi CEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2019 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości: uczniowie PTTK CEE/rodzina PTTK CEE* - 55,00 zł, dorośli PTTK CEE - 60,0 zł. Pozostali bez względu na wiek - 65,00 zł.  Wpłaty po terminie - jednakowe dla wszystkich - 70,00 zł. Do wpisowego należy doliczyć koszt grupowego biletu wstępu do kopalni: bilet normalny - 58,00 zł, bilet ulgowy - 42,00. Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: XIX WDWZ, imię nazwisko wpłacającego) lub w szczególnych sytuacjach u skarbnika Oddziału. W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota oraz przewodnika PTTK, znaczek rajdowy. Dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie i w konkursach rajdowych.

Postanowienie końcowe

1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego/paszportu, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami (bez opieki przewodnika PTTK) na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych. Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

* rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).

Zapraszamy!

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 22.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 26.jpg
 • 30.jpg
 • 25.jpg
 • 1.jpg
 • 11.jpg
 • 31.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg
 • 5.jpg
 • 29.jpg
 • 10.jpg
 • 32.jpg
 • 23.jpg
 • 20.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?