• 7.jpg
 • 15.jpg
 • 5.jpg
 • 22.jpg
 • 3.jpg
 • 10.jpg
 • zn22.jpg
 • 6.jpg
 • 19.jpg
 • 13.jpg
 • 9.jpg
 • 4.jpg
 • 14.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 2.jpg
 • 18.jpg
 • 11.jpg
 • 8.jpg
X Rajd Wakacyjny CEE. Regulamin. Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

27 lipca zapraszamy na X Jubileuszowy Rajd Wakacyjny CEE w Góry Stołowe! Wszystkich, którzy rezerwowali miejsca prosimy o potwierdzenie udziału i wpłatę wpisowego do 13 lipca 2019 roku. Po tym terminie rezerwacje zostają anulowane.

X Jubileuszowy Rajd Wakacyjny CEE 2019


Organizator

- Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich
- Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2019
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich
- Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna
- Szklony Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Strzelecka Jedynka
- Klub Górski PTTK CEE
- Klub PTTK TK CEE

Cele rajdu

- poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych, naukowych oraz kulturowych Gór Stołowych,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2019,
- popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej,
- popularyzacja odznaki Turysta Przyrodnik oraz GOT,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz dorosłych w czasie wakacji.Program rajdu

27.07.2019 (sobota)  Góry Stołowe - Park Narodowy Gór Stołowych

6:00 - zbiórka na parkingu turystycznym obok ratusza strzeleckiego,
6:00 - 10:00 - przejazd autokarem do Radkowa,
10:00 - 14:30 - przejście trasą turystyczną: Radków - Pusta Ścieżka (463 m n.p.m.) - Wodospad Pośny (515 m n.p.m.) - Skalne Wrota (674 m n.p.m.) - Przełęcz Pod Szczelińcem Wielkim (867 m n.p.m.) - Schronisko Na Szczelińcu (919 m n.p.m.) - Pasterka Leśniczówka (712 m n.p.m.) - Schronisko Pasterka (693 m n.p.m.) - Pod Pustelnikiem (777 m n.p.m.) - Karłów (754 m n.p.m.),
14:30 - 16:00 - relaks w Karłowie (piknik, pstrągarnia, Park Dinozaurów…),
16:00 - 20:00 - powrót do Strzelec Opolskich.

 

Udział w rajdzie

Rajd jest imprezą statutową Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich. Zapisy z wpłatą wpisowego na X Rajd Wakacyjny CEE w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2019 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości: uczniowie PTTK CEE/senior PTTK CEE*/rodzina PTTK CEE* - 55,00 zł, dorośli PTTK CEE - 60,0 zł. Pozostali bez względu na wiek - 65,00 zł. Wpłaty po terminie - jednakowe dla wszystkich - 70,00 zł. Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: X RW, imię nazwisko wpłacającego). W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, opieka pilota oraz przodownika GOT PTTK, znaczek rajdowy. Ubezpieczenie NNW w ramach  opłaconej składki PTTK. Wyżywienie we własnym zakresie. Organizator nie zapewnia dodatkowych przerw na posiłki. Dyplomy i nagrody dla najlepszych na trasie.

Uwaga!

Dodatkowo płatne gotówką:
- wstęp do Parku Narodowego Gór Stołowych (10,00/5,00 zł).


Postanowienie końcowe

1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami (bez opieki przewodnika PTTK) na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych.
Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.


*rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
* senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 60 lat (dziewczyny), 65 lat (chłopaki)!!!

Zapraszamy!

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 21.jpg
 • 30.jpg
 • 5.jpg
 • 1.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 29.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 31.jpg
 • 27.jpg
 • 6.jpg
 • 10.jpg
 • 20.jpg
 • 32.jpg
 • 23.jpg
 • 22.jpg
 • 11.jpg
 • 7.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?