• 1.jpg
 • 14.jpg
 • 5.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 12.jpg
 • 31.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 7.jpg
 • 15.jpg
 • 3.jpg
 • 11.jpg
 • 10.jpg
XI Rajd Wakacyjny CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Jedyne takie góralskie świętowanie...

Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich, Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2019®, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach Opolskich, Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna®, Szklony Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Strzelecka Jedynka®, Klub Górski PTTK CEE®, Klub PTTK TK CEE®.

Celem rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych obszarów Beskidu Żywieckiego w tym na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, wdrażanie idei ekorozwoju, realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2019, popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznaki Turysta Przyrodnik oraz GOT, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych w czasie wakacji.

W programie rajdu znalazło się przejście jedną z wybranych tras: Skałka - szlakiem czarnym na Halę Boraczą - schronisko na Hali Boraczej (przy schronisku Wierchowe Granie) - Studzianki - Hala Redykalna - Boracza (1244 m n.p.m.) - Lipowska (1323 m n.p.m.) - schronisko na Hali Lipowskiej - Rysianka (1322 m n.p.m.) - schronisko na Hali Rysianka - czarnym do Huty, lub wersja light: Skałka - czarnym na Halę Boraczą - schronisko na Hali Boraczej (przy schronisku Wierchowe Granie) - powrót do Skałki.

15 sierpnia 2019 roku, w Święto Wniebowzięcia NMP, członkowie Oddziału PTTK CEE udali się na XI Rajd Wakacyjny CEE 2019, na Halę Boraczą w Beskidzie Żywieckim. Po przybyciu do Żabnicy – Skałki turyści mieli alternatywne możliwości dojścia na halę: szlakiem czarnym - na Halę Boraczą, a potem wędrówka na Halę Lipowską i Rysiankę i z powrotem, albo zielonym szlakiem na Halę Rysiankę, Lipowską i na Boraczą.
Znaleźli się zwolennicy obu rozwiązań, a wędrówka tego dnia była przyjemna, bo nie w upale, który towarzyszył uczestnikom na poprzednich rajdach.

Hala Boracza to hala pasterska położona w Beskidzie Żywieckim w Grupie Lipowskiego Wierchu i Romanki, na przełęczy o wysokości około 860 m, pomiędzy szczytem Prusowa (1010 m) a wierzchołkiem 998 m na północno-zachodnim grzbiecie Redykalnego Wierchu. Hala zajmuje siodło tej przełęczy, opada też dość nisko w północno-wschodnim kierunku do doliny Żabniczanki i w zachodnim do doliny Milowskiego Potoku. Nazwa hali pochodzi najprawdopodobniej od nazwiska właściciela, w okolicach występuje bowiem nazwisko Borak. Na hali znajduje się niewielkie osiedle należące administracyjnie do Żabnicy oraz schronisko PTTK na Hali Boraczej. Zostało ono wybudowane w 1926 przez Żydowskie Towarzystwo Sportowe „Makkabi” z Bielska. Odbudowane w 1932 po pożarze. Od 1946 ponownie udostępnione turystom – najpierw przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, a następnie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Dawniej rejon Hali Boraczej pokrywały pola uprawne. Uprawiano głównie owies i ziemniaki. Pozostałością po nich są liczne kupy zbieranych z pól kamieni, które składowano z reguły pod jarzębinami. W rejonie hali znajduje się najbardziej znana jaskinia Beskidu Żywieckiego – Jaskinia w Boraczej i węzeł 6 szlaków turystycznych. Hala jest dobrym punktem widokowym na Grupę Romanki i Lipowskiego Wierchu, Suchą Górę oraz doliny Żabniczanki i Soły.

Była też grupa uczestników, która został na Hali Boraczej, aby oczekiwać na Górali, którzy w tym dniu, od 12 lat obchodzą  Święto Wniebowzięcia grając i śpiewając. Zjeżdżają się kapele z całego Beskidu Żywickiego i prezentują swoje możliwości.

Podczas tradycyjnego konkursu fotograficznego jury wyróżniło zdjęcia Anny Kaczmarek, Małgorzaty Prus, Piotra Rymarczyka, Anny Franczak, Heleny Nowojskiej, a I miejsce zdobyła Wioleta Cytera, natomiast Grand Prix całego rajdu powędrowało do Dariusza Wolskiego.

Wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników XI Rajdu Wakacyjnego CEE w Beskidzie Żywieckim. Szczególne - połączone z zaproszeniem na kolejne nasze rajdy - dla tych, którzy byli z nami pierwszy raz i spisali się świetnie. Trzy fantastyczne grupy pokonały trzy fantastyczne beskidzkie trasy, aby na zakończenie spotkać się na Hali Boraczej.

Zapraszamy na kolejne nasze rajdy!

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 23.jpg
 • 27.jpg
 • 21.jpg
 • 7.jpg
 • 30.jpg
 • 5.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?