• 11.jpg
 • 8.jpg
 • 1.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
 • 3.jpg
 • 2.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 15.jpg
 • 12.jpg
 • 10.jpg
 • 5.jpg
 • 31.jpg
II Rajd Klubu Górskiego Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

9 listopada 2019 roku wędrowaliśmy w rejonie magicznej Ślęży. W listopadowym lesie - jak napisał Jerzy Harasymowicz - "Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają, Niż śpiewak płatny na chórach"... kolejna Twoja przygoda z CEE...

Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich, Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2019®, Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna®, Szklony Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Strzelecka Jedynka®, Klub Górski PTTK CEE® oraz Klub PTTK TK CEE®. Celem rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych Masywu Ślęży, rezerwatu Góra Ślęża oraz Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, wdrażanie idei ekorozwoju, realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2019, popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznaki Turysta Przyrodnik oraz GOT oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

W programie rajdu znalazło się przejście trasą: Przełęcz Tąpadła (384 m n.p.m.) - Skała z nosem - Skalna (522 m n.p.m.) - Kazalnica - Zbójnickie Skały - Rezerwat Góra Ślęza - Ślęża (718 m n.p.m.) - Dom Turysty na Ślęży - Bartoszek (385 m n.p.m.) - Wieżyca (414 m n.p.m.) - Przełęcz pod Wieżycą (280 m n.p.m.) - Dom Turysty Pod Wieżycą - Sobótka...

9 listopada 2019 roku turyści Oddziału PTTK CEE w Strzelcach Opolskich wyruszyli na szlak w listopadowym lesie zdobywając Ślężę - najwyższy szczyt Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszący się na wysokość 717,5 m n.p.m. Mimo niewielkiej wysokości bezwzględnej, masyw ma imponujący wygląd ze względu na znaczną wysokość względną (ponad 500 m). Od północnego zachodu Przedgórze Sudeckie graniczy z Niziną Śląsko-Łużycką, od północnego wschodu z Niziną Śląską, od południowego wschodu, południa i południowego zachodu z Sudetami. Obszar leży na wysokości od 200 do 350 m n.p.m. Urozmaicają go jednak znacznie wyższe (do 718 m n.p.m. Ślęża) twardzielcowe wzniesienia. Pod względem geologicznym należy do bloku przedsudeckiego. Zbudowane jest ze skał krystalicznych - metamorficznych i magmowych, poprzecinanych wystąpieniami wulkanicznych bazaltów i przykrytych płaszczem skał osadowych.

Turyści wyruszając z Przełęczy Tąpadła mieli przed sobą godzinną wędrówkę szlakiem żółtym. Na szczycie można się było rozgrzać w schronisku. Schodząc do Sobótki też można było spędzić chwilę na biesiadowaniu w Domu Turysty pod Wieżycą. Podczas rajdu realizowano tradycyjny Rajdowy Konkurs Fotograficzny, którego zwyciężczynią tym razem została Anna Kaczmarek, natomiast Grand Prix Rajdu przypadło Adamowi Bajorkowi za zaangażowanie i postawę na szlaku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszym rajdzie. Zapraszamy na kolejne.

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 21.jpg
 • 30.jpg
 • 27.jpg
 • 31.jpg
 • 8.jpg
 • 23.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 32.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?