• 3.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 9.jpg
 • 1.jpg
 • 15.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 12.jpg
 • 10.jpg
 • 31.jpg
 • 5.jpg
CEE Konkurs Fotograficzny Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Runway Photo Art - Piotr Krawerenda z Chicago, zapraszamy Was do udziału w naszym CEE Konkursie Fotograficznym - Środowisko w obiektywie 2019. Na zdjęcia czekamy do 15 grudnia 2019 roku. Jest regulamin konkursu...

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich oraz Runway Photo Art - Piotr Krawerenda z Chicago. Konkurs realizowany jest w ramach Strzeleckich Konfrontacji Turystycznych CEE oraz w programie Edukacja Ekologiczna PLUS 2019. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody, które powstały w sposób naturalny lub są wynikiem działalności człowieka w środowisku. Celem jest również rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu, a także kształtowanie świadomości ekologicznej wśród uczestników. Zdjęcia powinny zostać wykonane w roku 2019 na terenie Polski, w obszarach chronionych takich jak parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty przyrody oraz w lasach, parkach, na łąkach lub w terenie zurbanizowanym.

I. Konkurs jest skierowany dla członków Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież oraz dorośli. Uczestnicy niepełnoletni do zdjęć załączają zgodę na udział w konkursie, podpisaną przez rodziców lub opiekunów.

II. Zasady udziału w konkursie.

- Udział w konkursie jest dobrowolny. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu. Jedna osoba może zgłosić na konkurs max 3 fotografie. Uczestnik konkursu musi dostarczyć zgłaszane fotografie wydrukowane na papierze fotograficznym, w formacie 20x30 cm. Fotografie muszą być opisane na osobnej karcie według szablonu: „tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora”, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). 


- Zgłoszenie prac na konkurs uważane jest za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich.


- Organizator nie odsyła zgłoszonych prac. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu. Do oceny złożonych prac zostanie powołane Jury. Jury przyzna najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia.

III. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej www.ceepttk.pl Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 15.12.2019 roku do godziny 12.00 w siedzibie Oddziału PTTK CEE, ul. Kozielska 34, 47-100 Strzelce Opolskie. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie. Ocena prac oraz rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.12.2019 roku. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w terminie ogłoszonym na stronie www.ceepttk.pl ale nie później niż do lutego 2020 roku. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje organizator i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

Zapraszamy!

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 1.jpg
 • 8.jpg
 • 21.jpg
 • 23.jpg
 • 7.jpg
 • 2.jpg
 • 32.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 6.jpg
 • 27.jpg
 • 5.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?