• 5.jpg
 • 3.jpg
 • 1.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 8.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 31.jpg
 • 11.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 10.jpg
 • 14.jpg
XX Wyprawa do wnętrza Ziemi CEE Drukuj Email
Wpisany przez henryk mielcarz   

Tylko raz na 4 lata - CEE Rajd 29 lutego! Tym razem zapraszamy na XX Jubileuszowa Wyprawę do wnętrza Ziemi. Pożegnamy się z węglem w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Zwiedzimy Smoczą Jamę w Krakowie. Krakowskie popołudnie zakończymy w legendarnej Piwnicy Pod Baranami... Jest regulamin! Są jeszcze wolne miejsca!

 

XX Wyprawa do wnętrza Ziemi - Sztolnia Królowa Luiza - 29.02.2020

Organizator - Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich

Cele rajdu

- zapoznanie z atrakcjami nieczynnej kopalni węgla,
- realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2020,
- popularyzacja turystyki pieszej kwalifikowanej,
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
- zdobycie kolejnych punktów do Korony CEE AD 2020.

Program rajdu

29.02.2020  (sobota)

7:30 - zbiórka na parkingu turystycznym obok Ratusza,
7:30 - 9:00 - przejazd autokarem do Zabrza,
9:30 - 13:00 - przejście trasy turystycznej w Sztolni Królowa Luiza,
12:30 - 14:00 - przejazd do Krakowa,
14:00 - 18:00 - przejście na Wawel - zwiedzanie Smoczej Jamy, indywidualne zwiedzanie Muzeum Narodowego, Muzeum - Podziemny Kraków, obiad we własnym zakresie lub lody w jednej z kawiarni na Rynku lub II Biesiada TK w Piwnicy Pod Baranami.
18:00 - 20:00 - powrót do Strzelec Opolskich.


Udział w rajdzie

Kwotę wpisowego należy pomniejszyć o opłatę rezerwacyjną. Wpisowe dla osoby z opłaconą rezerwacją odpowiednio: 30,00 i 35,00 zł

Zapisy z wpłatą wpisowego na XX Wyprawę do wnętrza Ziemi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 roku. Wpisowego dla członków Oddziału PTTK CEE w wysokości: uczniowie PTTK CEE/rodzina/senior PTTK CEE* - 50,00 zł, dorośli PTTK CEE - 55,0 zł. Pozostali bez względu na wiek - 60,00 zł. Wpłaty po terminie - jednakowe dla wszystkich - 65,00 zł. Wpłaty na konto Oddziału w Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 03 2030 0045 1110 0000 0421 4410 (w tytule przelewu: XX WDWZ, imię nazwisko wpłacającego) lub w szczególnych sytuacjach u skarbnika Oddziału. W ramach wpisowego: przejazd autokarem turystycznym, ubezpieczenie NNW, opieka pilota, znaczek rajdowy. Nagrody dla najlepszych na trasie i w konkursach rajdowych. Dodatkowo płatne gotówką w dniu wyjazdu bilety do Sztolni - 45,00 zł (bilet normalny), 35,00 zł (bilet ulgowy).

Postanowienie końcowe


1.    Opłacenie wpisowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu rajdu.
2.    Organizatorzy zalecają uczestnikom zabranie: suchego prowiantu, legitymacji szkolnej, legitymacji PTTK, dowodu osobistego, obuwia przystosowanego do wędrówek pieszych, nieprzemakalnej odzieży (parasola), kieszonkowego, plecaka, chlebaka podręcznego.
3.    Każda grupa rajdowa musi posiadać prawidłowo wyposażoną apteczkę.
4.    Uczestnicy rajdu przestrzegają regulaminu rajdu, odwiedzanych obiektów oraz Karty Turysty. Uczestnicy rajdu podejmujący indywidualne próby przejścia pozaregulaminowymi trasami (bez opieki przodownika PTTK) na trasach tych nie są objęci ubezpieczeniem NNW wykupionym przez organizatora.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników Rajdu osobom trzecim.
6.    Interpretacja niniejszego regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatora imprezy.

Uwaga! Program rajdu może ulec modyfikacji, np. z powodu warunków atmosferycznych. Rajd może zostać odwołany z powodu małego zainteresowania.

Uwaga! Dodatkowo płatne indywidualnie dla chętnych:

Smocza Jama - 5 zł
Muzeum Narodowe (uczeń 1 zł, emeryt 5 zł, normalny 15 zł),
Muzeum Podziemia Krakowa (normalny 21 zł, ulgowy 18 zł).

*rodzina - wysokość wpisowego, dla grupy członków Oddziału PTTK CEE, minimum 3 osoby o bliskim stopniu pokrewieństwa (mama, tata, córka, syn, siostra, brat, babcia, dziadek).
*senior - wysokość wpisowego dla członka Oddziału PTTK CEE po przekroczeniu wieku 60 lat (dziewczyny), 65 lat (chłopaki)!

 

Członkowie Wspierający CEE

Edukacja Ekologiczna RAZEM

 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 23.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 6.jpg
 • 27.jpg
 • 1.jpg
 • 30.jpg
 • 8.jpg
 • 2.jpg
 • 21.jpg

Edukacja Ekologiczna FilmPLUS

Wszystkie filmy Staszka
Reklama
Prawdziwa historia zatrzymana obiektywem kamery. Bezcenne!

Sonda

Dokąd na kolejny rajd?