VIII Noworoczny Rajd Opawski Drukuj
Wpisany przez henryk mielcarz   

14 stycznia 2017 roku odbył się już VIII Noworoczny Rajd Opawski Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich. W noworocznej atmosferze przywitaliśmy nowy rok 2017 i otworzyliśmy nowy sezon naszych turystycznych eskapad!

VIII Noworoczny Rajd Opawski CEE - Biskupia Kopa - 14 stycznia 2017


Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich?, Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna, Klub Górski PTTK CEE? oraz Strzelecka Jedynka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Strzelcach OpolskichCelem rajdu? było noworoczne spotkanie turystów na szlakach Gór Opawskich, realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2017, zdobycie 20 puntów do odznaki Turystycznej 111,? popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej i GOT PTTK,? zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

W programie rajdu przejazd do Jarnołtówka i rekreacyjne przejście trasą turystyczną na szczyt Biskupiej Kopy, odpoczynek w schronisku PTTK Pod Biskupią Kopą, powrót do Strzelec Opolskich.

Dziękujemy za udział w naszej imprezie!!!