VIII Wiosenny Rajd Jurajski CEE Drukuj
Wpisany przez henryk mielcarz   

27 kwietnia 2019 roku odbył się nasz kolejny wiosenny rajd pieszy po fantastycznej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przy okazji, całkiem w bonusie - inauguracja naszego nowego projektu z metalowymi odznakami - KORONA ORLICH GNIAZD CEE!

Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich, Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna, Szklony Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Strzelecka Jedynka, Klub Górski PTTK CEE oraz Klub PTTK TK CEE. Celem rajdu było poznanie najciekawszych terenów oraz atrakcji przyrodniczych, historycznych i kulturowych Jury Krakowsko-Częstochowskiej, poznawanie kolejnych zamków do odznaki Korona Orlich Gniazd CEE, realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2019,
 popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa,
 zagospodarowanie czasu wolnego.

W programie rajdu znalazło się: przejście szlakiem pod Zamek Korzkiew - zwiedzanie zamku, przejście szlakiem pod Zamek Tenczyn - zwiedzanie zamku, przejazd do miejscowości Tenczynek, dla zainteresowanych degustacja piwa  regionalnego Tenczynek, przejazd do Czernej, zwiedzanie Klasztoru Karmelitów Bosych.

27 kwietnia 2019 roku turyści Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich wędrowali po Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Pierwszym celem rajdu było zwiedzenia Zamku Korzkiew. Zamek w Korzkwi wybudowany został w systemie tzw. Orlich Gniazd, we wsi Korzkiew, w gminie Zielonki, w powiecie krakowskim. Historia zamku sięga XIV w. W 1352 r. Jan z Syrokomli zakupił wzgórze Korzkiew i wybudował na nim prostokątną, kamienną, podpiwniczoną wieżę, pełniącą funkcję obronną i mieszkalną[2]. Kolejnymi właścicielami byli: Szczepan Świętopełk z Irządz, kupiec Piotr Krupka, rodzina Zborowskich i Ługowskich. Pod koniec XV w., w XVI w. oraz 1720 r. (właścicielami byli wówczas Jordanowie), budowla została przebudowana. Zamek znajdował się następnie w rękach Wesslów i Wodzickich, a pod koniec XIX w. popadł w ruinę. Od 1997 r. jego właścicielem jest architekt Jerzy Donimirski, który podjął się odnowienia i odbudowania zamku. Od tego czasu trwają prace budowlane na zamku, który pełni także rolę hotelu.

Drugim celem rajdu było zwiedzenie Zamku Tenczyn. Pierwsza wzmianka dotycząca okolic zamku Tenczyn, datowana jest na 24 września 1308 r. Wówczas Władysław Łokietek z oddziałem rycerstwa przebywający w lasach in Thanczin wydał dokument dla klasztoru o. cystersów w Sulejowie.  Przyjmuje się, że pierwszy zamek (drewniany) zbudował około 1319 r. kasztelan krakowski Nawój z Morawicy. Wzniósł on największą na zamku wieżę, zwaną do dziś „Wieżą Nawojową”. Właściwym twórcą zamku murowanego był syn Nawoja, Jędrzej (Andrzej[3]), wojewoda krakowski i sandomierski. Na najwyższej, północno-wschodniej części wzgórza, wzniósł dalszy fragment zamku, w którym mieszkał i zmarł w 1368 r. On także pierwszy przyjął nazwisko Tęczyński. Syn Jędrzeja, Jaśko, odnowił i znacznie rozbudował zamek, a także założył kaplicę. Z tego okresu pochodzi pierwsza odnotowana w dokumentach historycznych wzmianka dotycząca bezpośrednio zamku.

Po zwiedzeniu zamku umożliwiono dorosłym uczestnikom zakupienie piwa z lokalnego browaru w Tenczynku.

Ostatnim punktem rajdu było Sanktuarium Karmelitów Bosych w Czernej. Klasztor został ufundowany w 1629 przez Agnieszkę z Tęczyńskich Firlejową (1578–1644), wdowę po Mikołaju Firleju (zm. 1601), wojewodzinę krakowską, siostrę Jana Tęczyńskiego – ostatniego z rodu. Klasztorny kościół św. Eliasza konsekrowano w 1644. W 1672 przeor klasztoru zabronił miejscowym chłopom podróży do Krakowa, aby na gruntach klasztornym odrabiali pańszczyznę.Aż do 1805 klasztor był pustelnią i wierni nie mieli do niego wstępu. Po wyłączeniu kościoła spod klauzury Czerna stała się miejscem kultu św. Rafała Kalinowskiego i Matki Boskiej Szkaplerznej, której obraz znajduje się w kościele. 22 lipca 1869 po przesłuchaniu przeora klasztoru, który przyznał, że wiedział o przetrzymywaniu Barbary Ubryk w celi klasztornej karmelitanek bosych na krakowskiej Wesołej, został aresztowany pod zarzutem współudziału w tej sprawie. W 1944 w Nawojowej Górze został zamordowany przez hitlerowców przeor Alfons Mazurek.


Podczas rajdu realizowano konkurs fotograficzny. Grand Prix tego rajdu zdobyła Małgorzata Porosiło.

Rajd zorganizowano w ramach Konfrontacji Turystycznych CEE i zaliczany do KORONY CEE AD 2019 oraz KORONY Orlich Gniazd CEE.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu.