Wybory w PTTK! Drukuj
Wpisany przez henryk mielcarz   

Zarząd Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelach Opolskich, na zebraniu zarządu w dniu 10 października 2016 roku, podjął uchwałę zwołującą Zjazd Oddziału na dzień 4 marca 2017 roku. Do końca roku Kluby i Koła wybiorą swoje władze oraz delegatów na Zjazd Oddziału. Terminarz wyborczy!

 

Ruszyła Kampania Sprawozdawczo ? Wyborcza przed XIX Walnym Zjazdem  Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (Warszawa, 15 - 16.09.2017).

 

Terminarz wyborczy w Oddziale PTTK CEE

1. Walne Zebranie Klubu Turystyki Górskiej PTTK CEE - 14 grudnia 2016 (środa)
Zebranie odbędzie się w siedziba Oddziału PTTK CEE w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 19, godz 16:00, I Termin 16:30, II Termin.

2. Walne Zebranie Klubu PTTK Mała Akademia Turystyczna - 15 grudnia 2016 (czwartek)
Zebranie odbędzie się w siedziba Oddziału PTTK CEE w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 19, godz 16:00, I Termin 16:30, II Termin.

3. Walne Zebranie Koła Terenowego PTTK CEE - 16 grudnia 2016 (piątek)
Zebranie odbędzie się w siedziba Oddziału PTTK CEE w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 19, godz 16:00, I Termin 16:30, II Termin.


4. Walne Zebranie SKKT PTTK CEE - 19 grudnia 2016 (poniedziałek)
Zebranie odbędzie się w siedziba Oddziału PTTK CEE w Strzelcach Opolskich, ul. Marka Prawego 19, godz 16:00, I Termin 16:30, II Termin.

5. Zjazd Oddziału PTTK CEE - 4 marca 2017 (sobota)

Pełne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni ?z opłaconą składką członkowską PTTK za 2016 rok.