Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży Drukuj
Wpisany przez henryk mielcarz   

Konkurs Krasomówczy Dzieci i Młodzieży jest imprezą organizowaną od wielu lat przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty i Nauki. Od roku 1999 w Strzelcach Opolskich Odbywają się eliminacje gminne, których laureaci osiągają znaczące sukcesy w eliminacjach wojewódzkich i centralnych. Od roku 2000 eliminacje Konkursu Krasomówczego stały się bardzo ważnym elementem programu Edukacja Ekologiczna PLUS. Uczestnicy konkursu w swoich krasomówczych wystąpieniach poruszają w niezwykle atrakcyjny sposób tematykę ekologiczną. Wsród prezentowanych tematów znalazły się problemy segregacji odpadów, zanieczyszczenia wody i powietrza, budowy autostrady, prezentacje lokalnych rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.