IX Rajd z Mikołajem - Czantoria Wielka Drukuj
Wpisany przez henryk mielcarz   

W drodze na Czantorię...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 5 i 6 grudnia 2009 roku odbył się IX Ekologiczny Rajd z Mikołajem, zorganizowany przez członków Klubu Turystycznego PTTK Mała Akademia Turystyczna działającego w PSP nr 1 w Strzelcach Opolskich, w ramach realizacji gminnego programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2009.

Główne cele rajdu to: podsumowanie 10 lat programu Edukacja Ekologiczna PLUS, poznanie walorów krajoznawczych i kulturowych najciekawszych terenów Beskidu Śląskiego, poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych rezerwatu Czantoria, wdrażanie idei ekorozwoju, popularyzacja turystyki kwalifikowanej. Zamykając dziesięciolecie realizacji imprez turystycznych w programie Edukacja Ekologiczna PLUS 2009 zorganizowano dwu dniowy Rajd Mikołajowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszego dnia rajdu wędrowano na Czantorię Wielką (995 m n.p.m.) ? najwyższe wzniesienie Pasma Czantorii w Beskidzie Śląskim, dominujące w północnej części tego pasma i jednocześnie szczyt graniczny między Polską a Czechami oraz najwyższy szczyt czeskiej części Beskidu Śląskiego. Przez szczyt przebiega także główny wododział Polski, stanowiący granicę między zlewiskami Wisły i Odry. Wchodząc na Polanę Stokłosicy (ok. 850 m.n.p.m.) wędrowano lasami bukowymi i świerkowo ? jodłowymi, miejscami z udziałem jaworów, jesionów, modrzewia. Po obu stronach granicy państwowej w partiach podszczytowych znajdują się leśne rezerwaty przyrody: po stronie polskiej rezerwat ?Czantoria?, a po stronie czeskiej rezerwat ?Čantoryje?. Na położoną poniżej szczytu polanę Stokłosica można było wjechać kolejką linową krzesełkową z Ustronia Polany, ale przeważająca część grupy wybrała wędrówkę. Na Polanie Stokłosicy znajduje się górna stacja wyciągu krzesełkowego, letni tor saneczkowy, anatum (sokolarnia) i park linowy. Z polany roztacza się wspaniały widok na Ustroń i okolice. Na samym szczycie Czantorii, po czeskiej stronie granicy, znajduje się stalowa wieża widokowa, a na grzbiecie góry, kilkaset metrów na zachód od szczytu, znajduje się czeskie schronisko turystyczne na Czantorii (właściwie pod Czantorią Wielką), zbudowane jeszcze przez niemiecką organizację turystyczną Beskidenverein w 1904 r. Czantoria Wielka stanowi duży węzeł szlaków turystycznych, którymi można dojść m.in. na Soszów Wielki, Czantorię Małą, Stożek i Tuł oraz do Ustronia, Nydka i Trzyńca (Republika Czeska). Przez szczyt przebiega Główny Szlak Beskidzki im. Kazimierza Sosnowskiego.

Drugiego dnia rajdu wędrowano na Równicę ? szczyt górski o wysokości 885 m n.p.m. w odgałęzieniu Pasma Wiślańskiego w Beskidzie Śląskim położony pomiędzy dolinami Wisły i Brenicy. Stoki i sam wierzchołek Równicy porośnięte są lasami bukowymi i mieszanymi. Na podszczytowej polanie, na wysokości 785 m n.p.m. znajduje się schronisko górskie. Spod szczytu rozciąga się rozległa panorama Beskidu Śląskiego ze szczytami: Czantorii Wielkiej, Małej, góry Tuł, Skrzycznego, Soszowa Wielkiego, Baraniej Góry, Malinowskiej Skały. Podczas rajdu odbyły się tradycyjnie konkurencje rajdowe ? ekologiczno ? przyrodnicze i sprawnościowe, dostarczające najwięcej zabawy. Wybrano najlepszych w poszczególnych kategoriach uczniowskich ? w kategorii Plus 10 ? zwyciężyła Katarzyna Pawlus, w kategorii Junior ? Agnieszka Duda i Roman Kałuski. Specjalną nagrodę otrzymała Karolina Bula za udział  w największej ilości imprez programu. Podczas tego rajdu z okazji 10 ? lecia programu Edukacja Ekologiczna 2000 PLUS wręczono pamiątkowe certyfikaty wszystkim tym, którzy brali udział w największej liczbie imprez programu.

Poprawiony: niedziela, 12 grudnia 2010 23:01