Hej kolęda, kolęda! Drukuj Email
Wpisany przez Sabina Knopik   

W ostatnim dniu zajęć, przed przerwą świąteczną, do szkoły przybyli kolędnicy z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Zaprezentowali przed klasami tradycyjne przedstawienie kolędnicze oraz zagrali najwspanialsze polskie kolędy.

 
Copyright © 2019 Cyfrowa Strzelecka Jedynka