Zakończenie roku szkolnego 2019 Drukuj Email
Wpisany przez Henryk Mielcarz   

19 czerwca 2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Kozielskiej 34. Zakończony rok szkolny 2018/2019 różnił się, jak każdy, od poprzednich specyfiką realizowanych projektów, konkursów, programów. W wymienionych działaniach brali udział uczniowie, ale także zaangażowano w większym stopniu rodziców.

W minionym roku szkolnym największym przedsięwzięciem realizowanym w szkole był projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka”. Nauczyciel szkoły - pan Henryk Mielcarz zaangażował szkołę w ten projekt, a brali w nim udział uczniowie wszystkich klas oraz duża grupa nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie brali udział w warsztatach i prezentacjach w zakresie wzajemnej zależności gatunków rodzimych w lokalnych siedliskach. Odbyły się wizyty edukacyjne uczniów i nauczycieli w parkach krajobrazowych województwa opolskiego tj.: Stobrawskim, Góry Opawskie, Góra Św. Anny.

Uczniowie klasy 2, 3 i 6 brali udział w trzydniowej zielonej szkole, podczas której mieli lekcje nt. bioróżnorodności w ramach rodzimych gatunków zbóż, owoców i zwierząt hodowlanych, znaczenie bioróżnorodności w rolnictwie, uczniowie uczyli się przygotowywać posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia i higieny przygotowywania posiłków.

Uczniowie i nauczyciele brali udział w dwóch festiwalach ekologicznych, których celem była popularyzacja i upowszechnianie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnych postaw związanych z ekologią, ochroną środowiska naturalnego i jego bioróżnorodnością oraz upowszechnianie fotografii, jako dziedziny sztuki.

Nauczyciele brali udział w 20 szkoleniach, warsztatach  i dwóch zagranicznych wizytach edukacyjnych.

12 czerwca odbył się Event ekologiczny dedykowany uczniom, nauczycielom i przedstawicielom organów prowadzących szkoły jako podsumowanie projektu.

Uczniowie laureaci konkursów w projekcie:

Laureat w konkursie wiedzy o ekologii - Szymon Ślązak - 4 a

Laureaci w konkursie wiedzy o bioróżnorodności - Adam Bajorek, Julia Ryszytyło - 7a

Laureaci w konkursie fotograficznym - Adam Damas 1a oraz Adam Bajorek - 8a

Laureatki w konkursie malarskim - Magdalena Stańczak - 1a i Julia Rysztyło 7a

Poza konkursami Pan Henryk Mielcarz jako prezes Oddziału PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich organizuje turystykę w szkole prowadząc Klub PTTK Mała Akademia Turystyczna. Dzięki jego zaangażowaniu uczniowie szkoły coraz licznej z rodzicami brali udział w licznych imprezach turystyki kwalifikowanej. Prezes Oddziału PTTK CEE - Henryk Mielarz wręczył Odznakę Orli Lot trzem uczniom: Magdalenie Wojdyle, Wiktorii Cyterze, Adamowi Bajorkowi.

Świadectwa z wyróżnienie.

- w klasie 1a otrzymali: Marcin Bischof, Zuzanna Janecka, Jakub Bryś, Hanna Wolny, Jan Kozłowski, Alicja Pandel,
- w klasie 1b otrzymali: Dawid Baliński, Tymon Kraka, Nadia Stolarska, Aleksandra Ziółkowska, Magdalena Paprotna,
- w klasie 2a otrzymali: Kacper Odya, Marta Myszkowska, Piotr Czychel,
- w klasie 2b otrzymali: Wojciech Kaczmarek, Zofia Kamińska, Adam Kiecoń, Zuzanna Olschowka, Krzysztof Solga, Fabian Suchan,
- w klasie 3a otrzymały: Julia Aleks, Anna Bogusz, Alicja Słonecka, Maja Wróblewska, Maja Tiuchtiej,
- w klasie 4a otrzymali: Karolina Rawska, Szymon Ślązak, Karol Przepaśniak, Karolina Stroba,
- w klasie 4b otrzymały: Jagoda Uryga, Laura Kałuża, Oliwia Buraczewska, Zofia Skóra, Zuzanna Pszowska, Agata Nowak,
- w klasie 5a otrzymali: Patrycja Kunert, Filip Matysek,
- w klasie 5b otrzymali: Emilia Szolke, Stanisław Łydka, Oliwia Cichoń,
- w klasie 6a otrzymali: Wiktoria Cytera, Piotr Stasiński, Jacek Bajorek, Malwina Cała,
- w klasie 7a otrzymała: Julia Ryszytyło,
- w klasie 8a otrzymali: Katarzyna Kraik, Adam Bajorek, Benjamin Golletz, Natalia Kwiatkowska,
- w klasie 8b otrzymał: Paweł Wiśnia.

Rada Miejska ufundowała stypendium dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią. W tym roku stypendium odebrały: Patrycja Kunert 5a i Katarzyna Kraik 8a.

 
Copyright © 2019 Cyfrowa Strzelecka Jedynka