W listopadowym lesie Drukuj Email
Wpisany przez Henryk Mielcarz   

9 listopada 2019 roku odwiedziliśmy Ślężański Park Krajobrazowy. Uczniowie, rodzice i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 wędrowali szlakami II Rajdu Klubu Górskiego CEE.

Organizatorem rajdu był Oddział PTTK Centrum Edukacji Ekologicznej w Strzelcach Opolskich, Program Edukacja Ekologiczna PLUS 2019® oraz Szklony Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK Strzelecka Jedynka®. Relacja na stronie www.ceepttk.pl

Celem rajdu było poznanie walorów przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, naukowych i edukacyjnych Masywu Ślęży, rezerwatu Góra Ślęża oraz Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, wdrażanie idei ekorozwoju, realizacja programu Edukacja Ekologiczna PLUS 2019, popularyzacja górskiej turystyki kwalifikowanej, popularyzacja odznaki Turysta Przyrodnik oraz GOT oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

W listopadowym lesie - "Ileż piękniej drozdy leśne śpiewają, niż śpiewak płatny na chórach"... napisał Jerzy Harasymowicz…

Podczas rajdu realizowano tradycyjny Rajdowy Konkurs Fotograficzny, którego zwyciężczynią tym razem została Anna Kaczmarek. Grand Prix Rajdu, za zaangażowanie i postawę na szlaku, zdobył Adam Bajorek.

Uczestnicy rajdu zdobyli kolejne 16 punktów do Górskiej Odznaki Turystycznej.

 
Copyright © 2021 Cyfrowa Strzelecka Jedynka