Odzyskanie niepodległości Drukuj
Wpisany przez Henryk Mielcarz   

9  listopada 2018 roku o godzinie 11:00 w Strzeleckiej Jedynce uroczystym apelem uczczono Narodowe Święto Niepodległości, a w tym roku - 100-lecie odzyskania niepodległości, obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość.

Odbudowa państwowości, po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918 roku powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 roku podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem, a 14 listopada rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem Józefowi Piłsudskiemu. Święto zostało przywrócone ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku.

Występy uczniów, w które wpleciono poetycki skrót historii powstania hymnu polskiego, przerwano o 11:11, gdyż o tej godzinie cała społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki hymnu. Moment podniosły i bardzo wzruszający.

W tym dniu podsumowano również szkolny konkurs plastyczny „Symbole Narodowe - Flaga Polski”, zorganizowany dla uczniów klas 1 - 3, których prace zaprezentowano na szkolnej wystawie.