Mapa poziomicowa i hipsometryczna Drukuj
Wpisany przez Henryk Mielcarz   

Uczniowie klas 5 poznawali właściwości mapy poziomicowej oraz stosowanej w połączeniu z nią skali barwnej. Skala barw hipsometrycznych wykorzystuje właściwość wzroku ludzkiego, który obiekty o barwie czerwonej kojarzy jako bliższe, a o zimnych barwach jako dalsze.

Metoda hipsometryczna została na szerszą skalę wykorzystana i rozpropagowana przez Eugeniusza Romera, który w 1908 roku wydał pierwszy na świece atlas (Atlas geograficzny, wydawany później pod tytułem Mały atlas geograficzny), zawierający mapy hipsometryczne jako podstawowe.

Mapa hipsometryczna ? mapa ogólnogeograficzna, na której przy pomocy poziomic i barw między nimi zawartych jest odwzorowane ukształtowanie powierzchni lądu. Mapa hipsometryczna przedstawia wybrane wysokości oraz plastycznie obrazuje układ nizin, wyżyn i gór. Na szczegółowych mapach hipsometrycznych (małych terenów) można odczytać wypukłe formy terenu (pagórki, wzgórza i góry), oraz formy wklęsłe (doliny i nawet małe kotliny).

Główne barwy na skali barw hipsometrycznych:
zielone ? wysokość od 0 do 200-300 m n.p.m. ? niziny (barwa ciemnozielona oznacza depresje);
żółte ? od 200-300 do 500-1000 m n.p.m. ? wyżyny i najniższe góry.

Dla obszarów wyżej położonych stosuje się różną kolorystykę, np. barwy:
pomarańczową przechodzącą w czerwień (do ciemnych czerwieni);
beże przechodzące w brązy dla najwyższych obszarów;
odcienie fioletu.Granice powyższe są raczej umowne i w zależności od przedstawianego na mapie obszaru, a nawet tradycji występującej w danym kraju, mogą się one nawet znacznie różnić.

Mapa hipsometryczna widocznej półkuli Księżyca.

Mapa poziomicowa fragmentu powierzchni Marsa.

Poziomica to linia łącząca punkty o takiej samej wartości, np.:

* izohipsy - linie jednakowych wysokości,
* izobaty - linie jednakowych głębokości,
* izotermy - linie jednakowych temperatur,
* izobary - linie jednakowych ciśnień,
* izohiety - linie jednakowych sum opadów.

W ramach zajęć z przyrody nasi uczniowie wykonali szkice pokazujące rozkład poziomic z zastosowaniem skali barwnej.

Praca Alicji Zyper (klasa 5b) wykonana za pomocą iPada 2, iOS 7, w aplikacji Art Set.

Praca Alicji Stasińskiej (klasa 5b) wykonana za pomocą iPada 2, iOS 7, w aplikacji Art Set.

Poprawiony: sobota, 05 października 2013 21:40