Wizyta w Stobrawskim Parku Krajobrazowym Drukuj
Wpisany przez Henryk Mielcarz   

20 września 2018 roku, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 brali udział w kolejnym etapie programu Bioróżnorodność Opolszczyzny. Tym razem uczniowie z klas V-VII wzięli udział w wizycie edukacyjnej w siedzibie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w Ładzy.

W siedzibie parku, pracownik opowiedział, wspierając się prezentacją multimedialną o walorach przyrodniczych, turystycznych, krajoznawczych, edukacyjnych, naukowych oraz kulturowych Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Następnie wyruszono w teren. Uczniowie poznawali typowe zbiorowiska parku - bór i fragment grądu.

Modrzew europejski (Larix decidua Mill.).

Gatunek drzewa iglastego należący do rodziny sosnowatych. Pierwotnym miejscem jego występowania były góry środkowej Europy (Alpy, Karpaty), ale został rozpowszechniony na innych terenach w wyniku nasadzeń. W Polsce na naturalnych siedliskach rośnie tylko w Tatrach. Poza tym jest sadzony powszechnie na terenie całego kraju.

Pracownice parku opowiedziały o rolach łąk i zbiorowisk nieleśnych, a na koniec obejrzano kolejne formy ochrony przyrody - pomnik przyrody Dąb Klara oraz użytek ekologiczny Gęsi Staw.

Cykoria podróżnik (Cichorium intybus L.).

To gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych. Znany też jako podróżnik błękitny. Rodzimy obszar jego występowania to znaczna część Europy, Azji oraz Algieria i Tunezja w Afryce Północnej, ale rozprzestrzenił się szeroko i obecnie występuje na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Jest także uprawiany w Azji, Europie, Australazji, Afryce i Ameryce Północnej. W polskiej florze jest archeofitem pospolicie występującym na całym obszarze.

Ekipa PSP nr 1 Strzelce Opolskie nad Gęsim Stawem.

Ważka (Odonata).

Ważki należą do rzędu drapieżnych, starych ewolucyjnie owadów o przeobrażeniu niezupełnym, smukłym ciele, dużych oczach złożonych, krótkim tułowiu, silnie wydłużonym odwłoku i dwóch parach skrzydeł. W stanie spoczynku utrzymują skrzydła rozłożone na boki lub podniesione do góry. Tradycyjnie zaliczane są wraz z jętkami (Ephemeroptera) do grupy prymitywnych owadów pierwotnoskrzydłych (Paleoptera), których większość już wymarła. Są związane ze środowiskiem wodnym – larwy żyją w wodzie, a osobniki dorosłe (imagines) przebywają w pobliżu zbiorników z wodą stojącą lub płynącą. Ważki są bardzo dobrymi lotnikami. Latają szybko i bezgłośnie.

Po kilkukilometrowym spacerze przez szlaki w Borach Stobrawskich, organizator zaprosił nas na smaczny obiad i deser lodowy w restauracji Stantin w Starych Siołkowicach...

Uczniowie klasy 5B

Uczniowie klasy 6A

Uczniowie klasy 7A

Uczniowie PSP nr 1 przed siedzibą Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy.