Konkurs Es weihnachtet Drukuj

Regulamin Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego „ES WEIHNACHTET”

CELE KONKURSU:
- popularyzacja i pogłębienie znajomości języka niemieckiego z położeniem akcentu na znajomość zwyczajów i obrzędów związanych z adwentem i okresem Bożego Narodzenia:
- rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą państw niemieckojęzycznych;
- inspiracja uczniów do samodzielnych poszukiwań i pracy;
- stworzenie możliwości udziału w konkursie wszystkich uczniów bez względu na stopień opanowania języka niemieckiego;
- wzajemna współpraca trzech pokoleń;
- kształtowanie pozytywnych postaw uczniów w stosunku do kultury państw niemieckojęzycznych;

Kategorie konkursu:
I kategoria: Najciekawszy wieniec adwentowy
II kategoria: Najciekawszy lampion
III kategoria: Najciekawszy kalendarz adwentowy
IV kategoria: Najpiękniejszy stroik świąteczny
V kategoria: Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa

Wszystkim uczniom w wykonywaniu prac konkursowych mogą pomagać rodzice, dziadkowie lub inni krewni. Ideą konkursu jest wzajemna współpraca trzech pokoleń.

Termin konkursu:
- Od 21 listopada do 1  grudnia 2017 roku uczniowie przynoszą do pracowni języka niemieckiego wykonane wieńce i kalendarze adwentowe, lampiony, stroiki oraz szopki bożonarodzeniowe. Wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane. Należy podać imię i nazwisko ucznia, który wykonał pracę, klasę, do której uczęszcza oraz zaznaczyć, kto pomagał wykonaniu danej pracy;

- 5 grudnia 2017 roku jury konkursu dokona oceny prac konkursowych i wyłoni zwycięzców w każdej kategorii.

Zwycięskie prace w każdej kategorii zostaną zaprezentowane w XIII Konkursie Kolęd w Języku Niemieckim „Es weihnachtet”, który odbędzie się w Sali restauracji: „U Jana” 8 grudnia 2017 roku.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!