Sławni mieszkańcy Strzelec i okolic Drukuj
środa, 13 lutego 2013 22:42

Konkursu "Sławni mieszkańcy Strzelec i okolic" rozstrzygnięty! Poznaj wyniki...

 

Wyniki konkursu

Jury konkursu oceniło prezentacje przyznając punkty zgodnie z wcześniej podanymi kryteriami, a oto wyniki rywalizacji:

I miejsce "Marek Prawy" - 69 punktów
II miejsce "Wawrzyniec Świerzy" - 56 punktów
III miejsce "Ks. Józef Wajda" - 53 punktyIV miejsce "Bracia Prankel" - 47 punktów
V miejsce "Jan Rychel" - 45 punktów
VI miejsce "Juliusz Ligoń" - 41 punktów

25 marca odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, które ufundowała Rada Rodziców naszej szkoły.

Dla wszystkich uczestników, a także dla organizatorów było to bardzo pouczające doświadczenie, które wzbogaciło naszą wiedzę na temat historii Strzelec Opolskich,  nauczyło nas pracować metodą projektu oraz wskazało na niebezpieczeństwa w wykorzystaniu możliwości technologicznych Internetu.

Komunikat. Przez dwa dni można było oddawać głosy na najlepszą waszym zdaniem prezentację. Ze względu na znaczne różnice między ilością odwiedzających stronę a ilością oddanych głosów trzeba stwierdzić, że wynik głosowania nie jest odzwierciedleniem stanu faktycznego. Komisja konkursowa zdecydowała o unieważnieniu głosowania w sondzie.


Strzelce Opolskie to miasto, w którym mieszkasz, gdzie chodzisz do szkoły, przemierzasz jego ulice. Czy zwróciłeś uwagę na nazwy ulic, którymi chodzisz? Niektóre nazwane zostały nazwiskami sławnych ludzi. Czy wiesz, kim oni byli? Czym zasłużyli się dla miasta, kraju, Europy?...

Zgłoszone do konkursu prezentacje uczniów Strzeleckiej Jedynki (wersja .pdf)


Zadanie

Jesteś dziennikarzem, który prowadzi śledztwo na temat przeszłości Strzelec Opolskich i ludzi związanych z tym miastem. Wraz z kolegami/koleżankami zbierasz informacje do przygotowania prezentacji o sławnym mieszkańcu Strzelec. Efektem Waszej pracy ma być prezentacja PowerPoint/Keynote przedstawiająca jedną postać związaną z historią naszego miasta.

Powinna ona zawierać:

- Krótką notatkę biograficzną napisaną w języku polskim o wybranej osobie: kiedy żyła (czas określić latami i wiekiem), kim była, czym zasłużyła się dla miasta? Tekst nie powinien być dłuższy niż strona z zeszytu.
- Krótkie teksty w języku angielskim i języku niemieckim w formie ?Steckbrief?/?wanted poster? .
- Portret przedstawianej osoby. |
- Elementy ilustracji plastycznej przedstawiające: epokę, w której żyła postać, pomnik, ulice, zdjęcia, wywiady (np. z mieszkańcami Strzelec dotyczące wiedzy o tej postaci), itp.
- Wykaz źródeł, z których zaczerpnęliście informacje.
- Wielkość prezentacji od 15-20 slajdów.

Proces

1. Tworzycie grupy trzyosobowe, mogą to być grupy międzyklasowe.
2.  Postać, o której piszecie ?wybieracie? w drodze losowania.
3.  Zbieracie materiały i informacje z różnych źródeł.
4.  Konsultujecie pracę z nauczycielem ? opiekunem.
5.  Wykonujecie prezentację.

Plan działania

1. Każda grupa losuje jedną postać.
2. Grupy zbierają informacje o bohaterze swojej prezentacji.
3. Piszecie teksty ?na brudno? i konsultujecie je z nauczycielem ? opiekunem.
4. Wykonujecie prezentację.
5. Sprawdzacie, czy Wasza praca zawiera wszystkie wymagane elementy.

Wskazówki !!!

Postarajcie się, aby Wasza prezentacja była jak najbardziej atrakcyjna. Pamiętajcie, że ma być ona zaprezentowana waszym kolegom, rodzicom, gościom, itd.

Ewaluacja

Wasza praca będzie oceniana według kryteriów umieszczonych poniżej.

Wymagania

Podstawowe

1

Rozszerzające

2

Dopełniające

3

Wykraczające

4

Punkty

 

Opracowanie tematu

 

Prezentacja zawiera tylko podstawowe informacje o postaci

Informacje zawarte w prezentacji są bardziej szczegółowe, ale nie usystematyzowane

Przedstawiona prezentacja zawiera szczegółowe, usystematyzowane informacje.

Przedstawiona postać została w pełni opisana, tekst zawiera uszczegółowione i uporządkowane informacje

od 1 do 4 pkt.

 

Dobór materiałów. Poprawność merytoryczna.

 

 

Materiały dobrane zgodnie z tematem, ale nie wszystkie zrozumiałe. Drobne błędy merytoryczne.

Materiały dość atrakcyjne. Zgodne z tematem, raczej zrozumiałe, dość ciekawe. Poprawne merytorycznie.

Materiały atrakcyjne. Zgodne z tematem, zrozumiałe, dość ciekawe. Poprawne merytorycznie.

Materiały bardzo atrakcyjne. Zgodne z tematem, zrozumiałe, ciekawe. Bezbłędne merytorycznie.

od 1 do 4 pkt.

 

Poprawność i jakość prezentacji

 

 

Prezentacja wykonana z drobnymi błędami, mało atrakcyjna wizualnie.

Prezentacja wykonana poprawnie,
pojawiają się środki uatrakcyjniające.

Prezentacja wykonana poprawnie. Atrakcyjna wizualnie.

Prezentacja bardzo dobrze wykonana, atrakcyjna wizualnie, wykorzystano urozmaicone techniki wypowiedzi

od 1 do 4 pkt.

Wykorzysta

nie nowo- czesnych  technik komputerowych

Prezentacja zawiera tylko podstawowe informacje,

?suche? teksty i dane

Prezentacja zawiera ilustracje, zdjęcia, teksty

Prezentacja zawierająca informacje, ilustracje, wywiady, zdjęcia

Prezentacja wykorzystująca urozmaicone efekty, dokumentuje wykorzystanie różnorodnych technik cyfrowych

Od 1 do 4 pkt.

Praca może otrzymać 0 pkt. w każdym kryterium, jeśli nie spełnia warunków na 1 punkt.

Zasady pracy jury

Praca oceniana będzie przez pięcioosobowe jury, w skład którego wejdą nauczyciele różnych przedmiotów.
- Każdy nauczyciel oceni prezentację pod względem wyżej podanych kryteriów, może ocenić ją dając od 0 do 16 punktów.
- Prezentacja może z oceny jury otrzymać maksymalnie 80 punktów.
- Ponadto prezentacje zostaną zaprezentowane  w szkole i uczniowie będą oddawać na nie swoje głosy. Prezentacja, która uzyska pierwsze miejsce w głosowaniu otrzyma 4 punkty, kolejne miejsca w głosowaniu to odpowiednio 3,2 i 1 punkt.
- Punkty z głosowania uczniowskiego i oceny jury sumują się. Prezentacja może maksymalnie otrzymać, zatem 80+4=84 punkty.

Terminy:

14.02.2013 - ogłoszenie konkursu
do 18.02.2013 - zgłoszenia grup do udziału w konkursie
19.02.2013 - losowanie  bohatera prezentacji, przydzielenie nauczycieli ? opiekunów, wyznaczenie lidera grupy.
19.02.2013 do 14.03.2013 - wykonanie prezentacji
15.03.2013 - oddanie pracy konkursowej
Ok. 25.03.2013 - ogłoszenie wyników